Abkürzungen bei der Tschechischen Allgemeinen Krankenkasse (VZP)

Druh pojištění TP-P- Tuzemský průkaz s plnou péčí, občana země mimo EU, pracujícího v ČR

 (https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/prukaz-pojistence/typy-prukazu-zdravotniho-pojisteni)

ZPInst-Instituce (zdravotní pojišťovna)

CP dle PPP číslo pojištěnce uvedené v plastovém průkazu pojištěnce

DuvPni- Důvod vzniku pojištění, z jakého důvodu je zdravotně pojištěn, Z=zaměstnanec

ÚP-Územní pracoviště

(https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/uzemni-pracoviste-vzp)

Toto ÚP je mateřské- Určuje územní pracoviště, kde je vedena evidence pojištěnce

živitel – je výdělečně činná osoba na kterou jsou v pojištění navázání nezaopatření rodinní příslušníci – zkratka NRP.