Raiffeisenbank: rb.cz: Změna kontaktní adresy

Změnu kontaktní adresy je možné provést přes Mobilní aplikaci, v sekci Komunikace.

Změna trvalé adresy je možná pouze na základě osobní návštěvy jakékoliv pobočky Raiffeisenbank, s platným dokladem totožnosti, kde již je změna uvedena